Điểm nóng

0 26

Câu chuyện truyền thanh Điểm nóng – Tác phẩm tham gia tham gia Liên hoan phát thanh truyền hình Nghệ An lần thứ 21 của tác giả Hải Yến, Mai Trúc – Đài TT-TH Thành phố Vinh

[useyourdrive dir=”0BwZCtMmMsGvMXzZWSWpOLWFkajg” mode=”audio” include=”0BwZCtMmMsGvMOWVyeHJ3TVk2aUE” viewrole=”administrator|editor|author|contributor|subscriber|guest” downloadrole=”administrator|editor|author|contributor|subscriber|translator|guest” mediaextensions=”mp3″]

Mọi người đang xem

Bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.